ru | ua | en
ПРОЕКТИ
ІНТЕРАКТИВНІ ОПИТУВАННЯ
Ви вважаєте, що проекти дегазації полігонів ТПВ повинні фінансуватися за рахунок:

Цікаві посилання

Альтернативна енергетика

http://www.naer.gov.ua – Національне агентство з енергозбереження України

http://www.nerc.gov.ua – Національна комісія з регулювання електроенергетики України

http://www.methanetomarkets.orgСайт Партнерства «Метан на ринки» - міжнародної ініціативи, метою якої є скорочення викидів для сприяння економічному зростанню та безпеці в  енергетичному секторі, охороні навколишнього середовища.

http://euea-energyagency.org/ - Сайт Європейсько-Українського Енергетичного Агентства, мета якого - створити стабільну платформу для спільних європейсько-українських дій, що сприятимуть сталому розвитку, ефективному використанню енергії та впровадженню сучасних екологічних технологій. 

http://iccua.org/energy/ - Сайт Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine), що здійснює програму GREENERGY Initiative, спрямовану на впровадження відновлювальних джерел енергії в Україні.

http://www.reeep.ruRenewable Energy and Energy Efficiency Partnershiip (REEEP) - Партнерство з відновлюваних джерел енергії і енергоефективності - приватно-державне партнерство, створене під час Всесвітнього саміту по стійкому розвитку. Його основна мета  - впровадження законодавчих ініціатив і сприяння в створенні фінансових механізмів, що будуть сприяти розвитку ринку поновлюваних джерел енергії та енергоефективних технологій. На сайті представлено новини по енергоефективності і енергозбереженню, публікації по темах:  енергетичні технології, відновлювані джерела енергії, енергоефективність, енергозбереження.     

http://www.renewable.com.uaСайт присвячений питанням відновлюваної енергії.

http://www.fuelalternative.com.uaПортал, що висвітлює події та тенденції альтернативної енергетики СНД. Видається журнал «Альтернативне паливо».

http://www.energy.com.ua/energoalternativa   – сторінка про альтернативну енергетику українського енергетичного порталу.

http://www.biomass.kiev.ua – Сайт української компанії ТОВ "Науково-технічний центр "Біомаса" (НТЦ "Біомаса"), яка працює в галузі технологій отримання  енергії з біомаси (згорання, газифікація, піроліз, анаеробне бродіння, отримання та використання звалищного газу, виробництво рідкого палива), а також розробки проектів спільного впровадження (СВ) в рамках Кіотського протоколу. На сайті є можливість знайти «Посібник з розробки проектів сумісного впровадження в Україні»,  який призначено для інформування потенційних власників технічних проектів про механізм СЗ та заходах щодо його реалізації в Україні (на українській та англійській мовах), брошури  НТЦ "Біомаса" «Про досвід в області енергії з біомаси», « Про досвід з підготовки проектів Спільного Впровадження в рамках Кіотського протоколу».

http://www.ingas.org.ua   – Сайт  інституту газу НАН України. Одним з напрямків діяльності є дослідження видобутку, отримання та використання біогазу. Інститут видає журнал «Енерготехнології та ресурсозбереження».

http://www.ecoteco.ruІнформаційно-аналітичний інтернет-сайт про технології альтернативної енергетики.

http://www.abercade.ru/research/industrynews/themeid_20.html   –  Сторінка новин про енергетику від дослідницької компанії Abercade (спеціалізується на вивченні промислових ринків та технологій).

http://www.sustainable-cities-net.org.ua – Інформація про проекти (Свіже повітря, Роза вітрів, Мережа міст стійкого розвитку, Тасіс);  публікації по темах: біопаливо, екожитло, стійкий розвиток, економіка та стійкий розвиток, якість води та повітря, переробка відходів, енергозбереження, альтернативна енергетика,  зміни клімату,     екологічний менеджмент; література з екології, матеріали семінарів, перелік статей екологічного змісту; новини;

Зміни клімату, Кіотський протокол

http://www.neia.gov.ua – Національне агентство екологічних інвестицій України – законодавча та нормативно-правова база по проектах СВ (спільного впровадження).

http://www.nefco.org –  сайт Південної Екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) - міжнародної фінансової організації,  яка забезпечує фінансову підтримку в реалізації широкого спектру екологічно привабливих проектів в країнах Центральної та Східної Європи, включаючи Росію, Білорусь та Україну.

http://www.climate.org.ua – Інформаційний центр "Ініціатива з питань зміни клімату",  діяльність якого спрямована на допомогу уряду України у виконанні зобов’язань, згідно Рамкової конвенції ООН щодо зміни клімату. На сайті представлено інформацію про Україно-Американську ініціативу щодо зміни клімату, Канадсько-Української програми екологічного співробітництва, архів інформаційного бюлетня Ініціативи з питань змін клімату, інформація про державні, суспільні організації в Україні, міжнародне співробітництво, база даних міжнародних програм, інвестпроектів, дані про конференції та семінари щодо зміни клімату.

http://www.climatechange.ru – Інформаційний портал Російського регіонального екологічного центру – інформація, новини  по проблемах глобальної зміни клімату, діяльності щодо вирішення проблем у світі, російське та міжнародне законодавство, довідкові матеріали; методичні посібники, монографії, статті, доповіді про зміни клімату; посилання на міжнародні організації, російські урядові та неурядові структури, іноземні організації, учасників вуглецевого ринку; словник термінів.

http://www.ecoaudit.com.uaТОВ "Центр екологічних досліджень та аудиту" – статті про зміни клімату, екотехнології, екоаудит, екологічне законодавство, екокатастрофи; нормативні документи та посібники по екології, новини.

 

                                               Екологія, управління відходами

http://www.menr.gov.ua – Міністерство охорони навколишнього природного середовища України.

http://www.new-garbage.com – Веб-дайджест про переробку сміття -  інформація про підприємства по переробці  ТПВ, ідеї по переробці та використанню ТПВ користувачів, новини по темах: відходи, очищення води, підприємства, екологія, енергетика, альтернативне паливо, ліквідація техногенних катастроф, парниковий ефект та ін.

http://www.solidwaste.ruГалузевий ресурс «Тверді побутові відходи» - анонси випусків російського журналу «Тверді побутові відходи», архіви номерів за 2005-2009 рр.; новини індустрії побутових відходів та використання вторинної сировини, анотації довідників, підручників, навчальних посібників та монографій з питань переробки ТПВ, екології, охорони атмосферного повітря, очищення стічних вод, поводження з відходами виробництва та споживання; обяви про конференції та виставки; відомості про підприємства та технології переробки відходів.

http://www.waste.com.ua – Світ відходів – об’яви та перелік підприємств з продажу и придбання відходів, технологій та обладнання, продукції з вторсировини, послуг зі зберігання, транспотрування, розміщення, знешкодження, знищення відходів; відомості про конференції, семінари, виставки; посилання на статті в журналах, довідники, каталоги, книги, присвячені відходам. Сайт містить також нормативно-правові акти, що регулюють  поводження з відходами в Україні.

http://www.ecologylife.ru – Екологія навколишнього середовища країн СНД – науково-дослідницькі статті по темах:  відходи та їх утилізація, збір і переробка відходов, проблеми очищення води, екологія міста і т.ін.

http://www.uswa.org.ua – Сайт Української асоціації  з твердих відходів,  яку було засновано КП "Біосфера Донецька"  з метою сприяння створенню необхідних правових умов, для встановлення цивілізованого середовища в галузі поводження з відходами. Сайт містить новини щодо проблеми відходів, відомості про комунальне підприємство "Біосфера Донецька"  

http://www.waste.ruдовідково-інформаційна система – все про відходи

http://www.ecoportal.org.uaДонецький екологічний Маріупольський екопортал, еконовини Донбасу та Маріуполя.

http://www.doneco.org.ua – Донецький екологічний портал – спільна ініціатива управління екологічної безпеки міської ради м. Донецьк та кафедри комп’ютерних систем моніторингу ДонНТУ з надання мешканцям міста об’єктивної та оперативної інформації про стан навколишнього середовища міста Донецьк, екологічного стану в Україні і світі у відповідності до положень Орхуської конвенції, адмініструється громадською організацією «Еколайф». Сайт містить велику кількість різнопланової інформації, яка пов’язана з діяльністю управління екологічної безпеки міської ради: детальну характеристику стану навколишнього середовища в Донецькій області та місті, програми природоохоронних заходів м. Донецьк, доповіді про стан навколишнього середовища  в обласному центрі та загалом Донеччині по роках, карти забруднення атмосферного повітря м. Донецьк, заяви про наміри та екологічних наслідках донецьких підприємств. Тут також є можливість ознайомитись з великою підбіркою свіжих екологічних новин України та світу, посиланнями на природоохоронне законодавство нашої держави, велику кількість публікацій, посібників з екології, посиланнями на екологічні організації та портали.
 
 

 

Маріупольська міська рада

© 2009 «TIS Eсо» - Управление проектами биогаза в Украине
«ТИС Эко», 08162, Украина, Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, пгт Чабаны, ул. Машиностроителей, 1, +38 (044) 251-05-81
Copyright © 2009, «ТИС Эко». Все права защищены.